Polityka prywatności

  1. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych ponosi Kupujący.
  2. Ochrona danych osobowych prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 "O ochronie danych osobowych" (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
  3. Zgodnie z ww. Ustawą, Klient ma prawo w każdym momencie modyfikować swoje dane osobowe lub zgłosić pracownikowi Sklepu nakaz ich usunięcia.
  4. Dane osobowe służą jedynie dla potrzeb realizacji zamówienia i nie są przekazywane innym podmiotom.