Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (zwany dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Sklep internetowy jest własnością firmy:
  Misstery Beata Kołodziejska
  ul. Kilińskiego 8, 81-386 Gdynia
  NIP: 9581177979
  Regon: 221740421
  nr konta: ING Bank Śląski

  tel. +48 790 690 011
  e-mail: info@misstery.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

II. Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Cena podana w sklepie internetowym misstery.pl przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych.
 2. Wraz z zakupionym towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia fakturę. Kupujący dokonujący zakupów w sklepie internetowym misstery.pl wyraża zgodę na wystawianie faktury bez podpisu.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego na stronie internetowej misstery.pl danymi (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon) potrzebnymi do weryfikacji przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia i jego realizacji. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku błędnie wypełnionego formularza rejestracyjnego czy w sytuacji wzbudzającej wątpliwość autentyczności podanych danych.
 4. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie internetowym misstery.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 
 5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

III. ZAMÓWIENIA SPECJALNE

 1. Zamówienia specjalne realizowane są poprzez formularz "Zamówienia specjalne" bądź poprzez kontakt telefoniczny (nr tel. +48 790 690 011) i kontakt osobisty.
 2. Termin realizacji zamówienia indywidualnego wynosi od 2 do 15 dni roboczych.
 3. Cena ustalana jest indywidualnie.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Bezpieczeństwo transakcji finansowych między Sprzedającym i Kupującymi zapewnia portal PayU umożliwiający płatność szybkim przelewem oraz system PayPal.
 2. Klient ma możlwiość dokonania płatności kartą kredytową VISA i Master Card za pośrednictwem systemu płatności Paypal, nie wymagającego założenia konta w systemie Paypal.

IV. WYSYŁKA

 1. Wysyłka towaru na terenie Polski odbywa się kurierem DPD. Koszt wysyłki 15 PLN pokrywa Kupujący.
 2. Koszt wysyłki zagranicznej wynosi 60 PLN. - na terenie Europy, 100 PLN do reszty świata. Realizowana jest standardową przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej.

V. ZWROT TOWARU

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy a następnie informacji o wysyłce towaru. Wyjątkiem jest towar wykonany na indywidualne zamówienie.
 3. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości zwróconego towaru w terminie 14 dni liczonych od momentu otrzymania przesyłki od Kupującego. Zwroty wartości zwróconych towarów dokonywane są za pośrednictwem przelewu bankowego lub systemu PayU.

VII. REKLAMACJE

 1. Wszystkie oferowane przez sklep internetowy misstery.pl towary są nowe (z wyjątkiem towarów wystawionych w dziale „Second Life” i posiadają roczną gwarancją (chyba, że opis konkretnego towaru stanowi inaczej).
 2. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową Kupujący proszony jest o przesłanie reklamowanego towaru, wraz z wypełnionym formularzem reklamacji (plik PDF do pobrania tutaj) na adres Sprzedawcy. W przesłanym formularzu Kupujący proszony jest o podanie przyczyn reklamacji (krótki opis uszkodzeń), swoich danych osobowych i numeru rachunku bankowego. Do przesyłanego towaru i formularza reklamacyjnego należy dołączyć ksero dowodu zakupu lub faktury. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek wysłanych za pobraniem.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej (transportowej) protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. W przypadku uznania niezgodności towaru z umową, Sprzedawca zwróci Kupującemu wartość reklamowanego towaru, na wskazany w formularzu reklamacyjnym rachunek bankowy, w terminie 14 dni za pośrednictwem systemu PayPal, PauU lub innego medium, za pomocą którego została dokonana wpłata przez Klienta podczas zakupu.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie informacje oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym misstery.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Założenie konta oraz złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień powyższego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin obowiązuje od 31 grudnia 2012 r. do odwołania.